Texts

Voorbij de agrarische revolutie

10/06/2017 - 23:18

»Kort samengevat: de mate waarin de verhoudingen op het platteland 'omgewenteld' zijn, vormt niet alleen een graadmeter voor de mate waarin het kapitalisme doorgedrongen is, maar heeft daarnaast ook het terrein gevormd waarop revolutionair links zich sinds halverwege de negentiende eeuw heeft bewogen.«

Read more
Abonneer op Texts