Θέσεις για την Κρίση

28. Sep 2011

Μέσα από την παρουσίαση της αντιφατικής εξέλιξης της τωρινής κρίσης (καταπιάνονται τόσο με τις άμεσες αιτίες όσο και τις ιστορικές) οι Φίλες συμβάλλουν στη διερεύνηση ενός ζητήματος – του ζητήματος– που στα χρόνια που έρχονται θα βαρύνει όσο λίγα πάνω σε όσους και όσες δεν αντέχουν άλλο αυτόν τον κόσμο και αποσκοπούν στην καταστροφή του: πώς, μέσα από την πάλη των τάξεων, θα ξεπηδήσει η πάλη ενάντια στις τάξεις και την Τάξη;

28 Θέσεις για την Ταξική Κοινωνία

28. Jul 2010

Με τις 28 Θέσεις για την Ταξική Κοινωνία σκιαγραφούμε τις αλλαγές που έχουν ιστορικά υποστεί οι έννοιες προλεταριάτο, ταξική πάλη, επανάσταση, δίχως όμως να χάσουν την εγκυρότητά τους. […] Μια σημαντική έλλειψη αναμφίβολα αποτελεί το γεγονός ότι απουσιάζει η έννοια της κρίσης, κάτι που είναι ιδιαίτερα εμφανές στα σημεία που επιχειρούμε να συλλάβουμε τις τωρινές μεταβολές στις ταξικές σχέσεις. Στις Θέσεις εκτίθεται το προσωρινό αποτέλεσμα της συλλογικής μας αυτοκατανόησης. Τις δημοσιεύουμε με την ελπίδα να ξεκινήσει μια ανταλλαγή απόψεων με ανθρώπους που παλεύουν με παρόμοια ερωτήματα.